Hoger in Google: waar moet ik op letten?

Uw site aanmelden bij zoekmachines alleen is niet voldoende voor hogere bezoekersaantallen. Als u bezoekers naar uw site wilt trekken via zoekmachines, is het van belang dat uw pagina’s hoog eindigen op de door u gewenste trefwoorden. Als uw site niet in de top 20 staat, zou uw site net zo goed niet vermeld kunnen staan. Slechts een enkele websurfer neemt de moeite verder te bladeren dan de twintig hits bij een bepaalde zoekterm. Het is dus aan u om ervoor te zorgen dat uw site de aandacht krijgt die het verdient. Om dit te bereiken zult u zich moeten verdiepen in de zoekmachines. Dit artikel zal u een eindje op weg helpen.

Hoe werken zoekmachines?

De werking van alle zoekmachines is globaal hetzelfde. Ze werken allemaal met percentages in combinatie met weegfactoren. De zoekmachine onderzoekt de verschillende onderdelen waaruit uw site bestaat, zoals de titel, de url, de metatags, de kopteksten, de links, en de bodytekst. In al deze elementen komen trefwoorden in een bepaalde frequentie voor. Bijvoorbeeld, wanneer de titel van uw site “aanmelden zoekmachines” is, en een websurfer zoekt inderdaad naar “aanmelden zoekmachines” dan scoort uw site op de titel 100%. Zou uw titel echter “gratis aanmelden bij zoekmachines” zijn, dan zou uw score slechts 50% zijn, omdat slechts de helft van uw titel overeenkomt met de zoekopdracht. Ditzelfde proces wordt doorlopen voor koppen, links, bodytekst, enz. Nadat al deze zaken bepaald zijn, wordt aan de verschillende elementen een weegfactor toegekend. Een titel die 100% scoort zal zwaar meewegen in de eindbeoordeling. Echter, een bodytekst die 100% scoort zal niet in uw voordeel werken omdat een normale tekst natuurlijke nooit voor 100% uit relevante trefwoorden bestaat. Een normale woordfrequentie voor een tekst over een bepaald onderwerp zal eerder in de buurt van 3% tot maximaal 10% liggen. Elke zoekmachine heeft een eigen drempel voor deze percentages, en bepaalt op die manier of een pagina hoog moet scoren, of dat hij juist als ‘spam’ moet worden aangemerkt omdat de woordfrequenties onnatuurlijk hoog zijn (bijvoorbeeld door het zeer vaak herhalen van trefwoorden).

Daarnaast kijken zoekmachines tegenwoordig vaak ook naar andere sites om te kijken of uw website populair is bij een zoekwoord. Wanneer een veelbezocht website met uw keywoord linkt naar uw internetadres, dan stijgt uw “pageranking” dat resulteert in een hogere positie bij de resultaten.

 

Optimalisatie

Om dus hoog te eindigen in de zoekmachines moet u uw website optimaliseren voor de zoekmachines. U besteedt aandacht aan alle elementen waaruit uw website bestaat en optimaliseert deze stuk voor stuk. Wanneer u dat heeft gedaan zou uw site in theorie hoog moeten eindigen in de searchengines. Verder is het belangrijk dat andere websites veel naar uw website linken en het liefst met uw keyword als link.

Landingpagina

Zoekmachines vinden kwaliteit van de resultaten steeds belangrijker en daarom is het helaas niet meer aan te raden om zogenaamde “doorway pages” te maken. Dat zijn pagina’s die volledig zijn geoptimaliseerd voor zoekmachines en automatisch doorschakelen naar uw website. Zodra een zoekmachine dergelijke pagina’s tegenkomt, dan zullen deze worden verwijderd en dit kan zelfs consequenties hebben voor uw eigen positie binnen de zoekmachine. Ook onzichtbare woorden plaatsen onderaan uw site is niet meer aan te raden.

Trefwoorden

De keuze van uw trefwoorden is van essentieel belang. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk bezoekers te trekken DIE OP ZOEK ZIJN NAAR HETGEEN UW SITE BIEDT. U wilt dus relevante bezoekers trekken. Het is volkomen zinloos allerlei trefwoorden in uw site op te nemen die niets met het eigenlijke onderwerp te maken hebben. Wanneer u op deze manier al extra traffic weet te genereren, zullen deze bezoekers vaak net zo snel weer vertokken zijn als ze kwamen. Ze zochten immers iets heel anders. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat, hoewel bezoekers wellicht niet op zoek waren naar het onderwerp van uw site, ze toch geïnteresseerd kunnen raken op het moment dat ze op uw site zijn. Desondanks is het opnemen van niet gerelateerde trefwoorden een uiting van slechte internetmanieren. Het kan u zelfs in juridische problemen brengen. Het opnemen van merknamen zoals bijvoorbeeld Coca Cola op uw site is strafbaar wanneer u dit alleen maar doet om bezoekers te trekken. Dus waar moet u op letten bij het kiezen van trefwoorden? U zou zich als het ware moeten verplaatsen in de bezoekers van uw site; welke trefwoorden zouden zij gebruiken als ze op zoek waren naar het onderwerp van uw site? Wanneer u dit bedacht heeft, moet u zoveel mogelijk synoniemen verzinnen van deze trefwoorden. Uiteindelijk zult u een lijst krijgen van enkele tientallen trefwoorden waarvan er ca. 5 tot 10 echt belangrijk zijn.

Aan de slag

Bij het optimaliseren van uw website voor zoekmachines houdt u rekening met de volgende zaken:

0. Plaats trefwoorden in de URL (domeinnaam)

Wanneer u van plan bent een eigen domeinnaam aan te schaffen, kies er dan één waar uw belangrijkste trefwoord in zit. Wanneer u bijvoorbeeld de eigenaar bent van “Hotel Zeezicht” registreer dan niet www.zeezicht.nl maar www.hotel-zeezicht.nl o.i.d. U heeft dan ook het woordje “hotel” in de url, wat gunstig is voor de zoekmachinepositionering. Wanneer u uw domeinnaam al vastgelegd heeft, of wanneer u niet over een eigen domeinnaam beschikt, kunt u toch profiteren van dit element. Geef bijvoorbeeld uw pagina’s namen die uw trefwoorden bevatten. Bijvoorbeeld: www.gratiswebsite.nl/hotel_zeezicht.html of geef directories namen met trefwoorden erin, zoals www.gratiswebsite.nl/hotel_zeezicht/welkom.html

Daarnaast kunt u natuurlijk zoveel domeinnamen registreren als u wilt. Deze domeinnamen kunt u dan koppelen aan uw website en door middel van een “betaalde redirect” bij Argeweb zelfs voorzien van een eigen titel, eigen zoekwoorden en een eigen beschrijving.

1. Plaats trefwoorden in de titel van de pagina

De titel van uw site is misschien wel een van de belangrijkste elementen dat voor een hoge notering kan zorgen. Besteed daarom de nodige aandacht aan de titel. Houd de titel leesbaar. Slechts een opsomming van trefwoorden is geen erg aansprekende titel. De titel is wat mensen te zien krijgen in de zoekmachines, samen met de beschrijving uit de metatags. (Niet alle searchengines geven overigens de description metatag weer, Google bijvoorbeeld niet). Gebruik in uw titel daarom ook wervende termen die de aandacht van menselijke lezers trekken zoals “nieuw”, “gratis”, “de beste”, “de grootste” enz. Dit om mensen ertoe te verleiden om juist op uw site te klikken, en niet op de site die er net boven of onder staat. Ook hier geldt weer; overdrijf dit niet want uw bezoekers zijn niet achterlijk. Ten slotte; maak de titel niet te lang aangezien dit de woordfrequentie van uw trefwoorden omlaag haalt.

2. Plaats trefwoorden in de metatags (keywords en description)

Vaak worden metatags aanbevolen als HET middel om uw positie in de zoekmachines te verbeteren. Dit was enkele jaren geleden misschien waar, maar door veelvuldig misbruik hebben de metatags sterk aan waarde ingeboet. Sommige searchengine-experts laten ze zelfs helemaal weg. Mijn advies is, gebruik metatags maar besteed er niet te veel aandacht aan en verwacht er geen wonderen van.
De twee belangrijkste metatags zijn de description tag, en de keywords tag. Veel zoekmachines laten de inhoud van de description tag zien in de zoekresultaten. Zet hier dus een prettig leesbare tekst neer die kort het onderwerp van uw site beschrijft, en maak hierbij gebruik van zoveel mogelijk relevante trefwoorden. Probeer hier, net als bij de titel, een wervende tekst van te maken.
In de keywords tag geeft u eenvoudig een opsomming van uw trefwoorden. Dit mag gerust een flinke lijst zijn (tot maximaal ca. 50 trefwoorden).
Meta tags neemt u altijd op aan het begin van uw pagina, tussen de HEAD tags. Hier komt ook de titel van de pagina te staan. In grafische webeditors zoals Microsoft Frontpage kunt u deze elementen via het menu invullen. In HTML ziet e.a. er als volgt uit: <h1></h1>,<h2></h2> enz.

<a href=”http://www.uwsite.nl”>Hier uw trefwoorden of trefzin</a>

3. Plaats trefwoorden in de koppen (headings) van uw site.

Aan tekst die groot is weergegeven op een pagina wordt door de search engines een zwaardere weegfactor toegekend. Meestal zijn dit koppen die samenvatten waar de daaropvolgende paragraaf over gaat. Dit is dus vaak een goede indicatie voor zoekmachines van het onderwerp van de pagina. Koppen kunt u op twee manieren maken in HTML. Ten eerste met de heading tags:

4. Plaats trefwoorden in de links van uw site.

Zoekmachines kijken ook naar links op uw website en wanneer de beschrijving van een link de relevante trefwoorden bevat, levert dit een hogere notering op. Maak dus op uw website ook een aantal links aan met uw trefwoorden, of “trefzinnen”. Waar de links naar verwijzen lijkt niet zoveel uit te maken voor de ranking. Het simpelste is dus om alle links naar de startpagina van uw website te laten verwijzen.
In HTML ziet dit er als volgt uit:

Het lettertype van de link moet gewoon van normale grootte zijn. Links in koeieletters hebben geen zin.

5. Een bodytekst met een hoge woordfrequentie op trefwoorden.

De bodytekst is niet een apart onderdeel van uw pagina zoals de titel dat bijvoorbeeld is. Onder de bodytekst wordt simpelweg verstaan: alle tekst die in een normale lettergrootte op een pagina staat, en die geen hyperlink is. De tekst die u nu leest is de bodytekst van deze pagina. Bij het schrijven van de bodytekst moet u trachten een hoge woordfrequentie te bereiken op de door u gewenste trefwoorden, zonder dat het onnatuurlijk wordt. Als u allerlei kromme zinnen gaat schrijven om maar een zo hoog mogelijke woordfrequentie te halen bent u verkeerd bezig. De beste manier is om de tekst op uw pagina kort te houden (10 a 20 zinnen, oftewel 1 paragraaf). De woordfrequentie zal dan vanzelf relatief hoog zijn wanneer u de nodige trefwoorden door uw tekst strooit.

6. Domein Autoriteit

Een steeds belangrijkere zaak in het zoekmachine-verhaal is de domein autoriteit. Vooral Google besteedt hier veel aandacht aan. Domein autoriteit geeft aan hoe belangrijk uw website is (hoe veel “belangrijke” websites een link naar uw website hebben gelegd). Het woord dat andere websites in de link naar uw website gebruiken is belangrijk voor uw positie in de zoekmachines op dit woord. Indien startpagina met het woord “webhosting” naar www.argeweb.nl linkt, dan stijgen wij aanzienlijk in de resultaten omdat startpagina een zeer belangrijke website is.

Zorg er dus voor dat er veel naar uw website wordt gelinkt en het liefste nog met uw zoekwoorden als linknaam.

Continentaal.nl